Hallar

Våra specialister har flera års erfarenheter med att bygga plåtgaragen och använder denna erfarenhet för att bygga konstruktioner och hallar med större volym. Hög kvalitet och relativt lågt pris innebär att PARTNERSTAL:s hallar väljs ofta av små och medelstora företag.