Grundläggning - underlag

Grundläggning krävs innan garaget monteras. För att förbereda underlaget för garage. För att förbereda hållbart garageunderlag ställ betongplattor (med mått på 30x30 eller 50x50)  framför, bakom och i mitten av garaget. Betongplattor är tillräckligt starka som underlag. 
Exempel på garageplacering:

   

Garage på gatusten

Garage på gjuten betong

Garage på betongplattor

Garage på betongblock

 

Vårt monteringsteam monterar garage på underlag som kunden har redan förberett.